;

Online prednáška: ŠTYRI ELEMENTY V PRÍRODE A ČLOVEKU

Tickets for Online prednáška: ŠTYRI ELEMENTY V PRÍRODE A ČLOVEKU.

TÝŽDEŇ PRE ZEM

Je už mnohoročnou tradíciou pripomínať si 22. apríla Svetový deň zeme a potrebu chrániť a starať sa o planétu, ktorá je naším domovom. Nová Akropolis Slovensko Vás pri tejto príležitosti pozýva na viacero podujatí počas dní  22.4. – 26.4.2023.

V našich sídlach na celom Slovensku pre Vás pripravujeme zážitkový workshop „Prepoj sa so zemou“, ekologické tvorivé dielne, workshop o tom, ako žiť každý deň ekologickejšie ako aj online podujatie „Štyri elementy v prírode a človeku“. 

Na jednotlivé podujatia sa môžete prihlásiť podľa pokynov uvedených pri každom podujatí. Podrobnosti nájdete na www.akropolis.sk.

Program podujatí:

PREPOJ SA SO ZEMOU – zážitkový workshop

ŠTYRI ELEMENTY V PRÍRODE A ČLOVEKU – online prednáška

EKO-TVORIVÉ DIELNE

AKO SPRAVIŤ SVOJ DEŇ EKOLOGICKEJŠÍM – workshop

Tešíme sa na Vašu účasť, priatelia, a na to, že spoločným úsilím prispejeme k tomu, aby sa našej zemi ľahšie dýchalo.

„Príroda je jediná kniha, ktorá na všetkých stránkach ponúka zaujímavý obsah.“ (Johann Wolfgang von Goethe)


Prepoj sa so zemou – zážitkový workshop


Počas prednášky si predstavíme štyri elementy, ich rozmanité prejavy v prírode i v človeku, a pozrieme sa tiež na ich symboliku v rôznych kultúrach a tradíciách.

Témy prednášky:

  • Elementy ako stavebné kamene prejaveného sveta.
  • Elementy a dimenzie v prírode.
  • Vzťah medzi elementmi a kvalitami v človeku.
  • Symbolika štyroch elementov v priebehu dejín.

Pojem „štyri elementy“ nie je pre nás ničím neznámym, skoro každý by ich vedel vymenovať – oheň, vzduch, voda a zem. Ale sú len tým ohňom, vzduchom, vodou a zemou, ktoré vidíme, cítime a môžeme sa ich dotknúť, alebo sú aj čímsi viac?

Keď sa obzrieme späť, zistíme, že ľudia sa už oddávna snažili porozumieť elementom, odhaliť ich skryté významy a rozmanité prejavy tak v prírode, ako aj v samotnom človeku. Preto v mnohých kultúrach a filozofiách nachádzame výsledky ich úsilia v podobe učení, tradícií a symbolov. Niektoré z nich si spoločne predstavíme.

„Koreňmi prírody sú zem, vzduch, oheň a voda.“ Empedoklés

Prednáška je ZDARMA. Dĺžka trvania: 2 hodiny s krátkou prestávkou.

Prednáška sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie ZOOM a je potrebné sa na ňu prihlásiť najneskôr do utorka 25.04.2023 do 17:30.

Jednoduché návody na inštaláciu a použitie aplikácie Zoom nájdete tu a použitie aplikácie si môžete vyskúšať vopred. Pre pripojenie sa na prednášku sú potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory alebo slúchadlá.

Online prednáška: ŠTYRI ELEMENTY V PRÍRODE A ČLOVEKU

Registration
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments