;

SPOZNAJ LEPŠIE SEBA SAMÉHO – 1. prednáška s cvičeniami z cyklu „Odvaha žiť vlastné ja“

Tickets for SPOZNAJ LEPŠIE SEBA SAMÉHO – 1. prednáška s cvičeniami z cyklu „Odvaha žiť vlastné ja“.

Praktický cyklus prednášok „Odvaha žiť vlastné ja“ nás prevedie troma témami, vďaka ktorým lepšie spoznáme naše silné a slabé stránky, naše vyššie a nižšie ja a ponúkne nám nástroje, ako podporiť to lepšie a silnejšie v nás, ako sa stať každodenným hrdinom svojho života. Cyklus je inšpirovaný troma knihami súčasnej filozofky a spisovateľky Delie Steinberg Guzmán.

SPOZNAJ LEPŠIE SEBA SAMÉHO – 1. prednáška s cvičeniami z cyklu „Odvaha žiť vlastné ja“

HARMÓNIA SRDCA A MYSLE – 2. prednáška s cvičeniami z cyklu „Odvaha žiť vlastné ja“

BYŤ KAŽDODENNÝM HRDINOM – 3. prednáška s cvičeniami z cyklu „Odvaha žiť vlastné ja“


Prvá prednáška s cvičeniami „Spoznaj lepšie seba samého“ sa bude venovať témam:

  • Sebapoznanie a sebavýchova ako súčasť rastu.
  • Čo znamená byť sám sebou?
  • Vyššie a nižšie ja v nás.
  • Naše ohraničenia a naše možnosti.
„Sila, ktorá nás zaujíma, sa neobmedzuje na fyzické telo. Je to iná, oveľa širšia sila, ktorá nám umožňuje používať naše city a myšlienky spôsobom užitočným a účinným, tak pre nás, ako aj pre ostatných. Je to sila vnútorného stĺpu, ktorý podopiera celú stavbu človeka.“ Delia Steinberg Guzmán
„Nikto neosvetlí naše tiene, pokiaľ tak neurobíme my sami. Naučme sa neočakávať riešenia, ktoré sú zvonka.“ Delia Steinberg Guzmán

Cyklus je možné absolvovať v celku, teda všetky tri prednášky s cvičeniami, alebo si môžete vybrať len niektoré z nich. 

Trvanie jednej prednášky s cvičeniami: 2 hodiny s krátkou prestávkou.

Počet účastníkov je obmedzený na 12 osôb.

Vstupné: Celý cyklus: 17 €, študenti a seniori 11 €.

Jedna prednáška s cvičeniami: 6 €, študenti a seniori 4 €.

Predaj vstupeniek na celý cyklus alebo len na prvú prednášku je možný do pondelka 12.9.2022 vrátane. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady. 

Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice.

Bližšie informácie: mobil 0911 021 980, www.akropolis.sk, kosice@akropolis.sk.

SPOZNAJ LEPŠIE SEBA SAMÉHO – 1. prednáška s cvičeniami z cyklu „Odvaha žiť vlastné ja“

Buy tickets
Nová Akropolis Košice, Košice I

2, Mlynská 183, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments