;

Centrum excelencie fyziky komplexných systémov

Rezervuj si miesto v laboratóriach MATFYZ

MATFYZ Mlynská dolina ,

Centrum excelencie fyziky komplexných systémov

Rezervuj si miesto v laboratóriach MATFYZ
Venue sectors
Centrum excelencie fyziky komplexných systémov

Centrum excelencie fyziky komplexných systémov

Výskum v týchto laboratóriách sa zameriava na nové typy supravodičov a supertvrdé povlaky pre aplikácie v priemysle a detektory plynov na báze oxidov kovov. Návštevníci uvidia ucelený súbor zariadení pre prípravu tenkých vrstiev vákuovými metódami, materiálovú analýzu (rastrovacie elektrónové mikroskopy, spektroskopické a difrakčné metódy) až po prípravu funkčných mikroštruktúr, nanoštruktúr a ich testovanie v širokom rozsahu teplôt od 4 K po niekoľko stoviek K.

Vstupy:
11:00 hod.
15:00 hod.
Maximálny počet účastníkov: 15

MATFYZ Mlynská dolina

Mlynská dolina, Karlova Ves, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Amos Comenius, o.z
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava - Karlová Ves, Slovakia

Company ID: 42364515
Tax ID: 2120460925

N/A

Comments