;

Meteorologická stanica

Rezervuj si miesto v laboratóriach MATFYZ

MATFYZ Mlynská dolina ,

Meteorologická stanica

Rezervuj si miesto v laboratóriach MATFYZ
Venue sectors
Meteorologická stanica

Meteorologická stanica

Záujemcovia navštívia meteorologickú stanicu FMFI UK. Popozerajú si používané meracie prístroje, oboznámia sa so spôsobom merania a zaznamenávania fyzikálnych veličín a postupom ich ďalšieho spracovania. Sprievodca im vysvetlí význam sledovania jednotlivých údajov.

Vstupy:
11:00 hod.
15:00 hod.
Maximálny počet účastníkov: 25

MATFYZ Mlynská dolina

Mlynská dolina, Karlova Ves, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Amos Comenius, o.z
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava - Karlová Ves, Slovakia

Company ID: 42364515
Tax ID: 2120460925

N/A

Comments