;

Laboratóriá biomedicínskej fyziky a biofyziky

Rezervuj si miesto v laboratóriach MATFYZ

Tickets for Laboratóriá biomedicínskej fyziky a biofyziky .

Laboratóriá biomedicínskej fyziky a biofyziky

V laboratóriu fotobiofyziky sa využíva UV-VIS absorpcia a fluorescencia biologických objektov na získavanie nových poznatkov o objektoch. Súčasťou exkurzie bude možnosť demonštrácie fluorescencie na koži záujemcov. K dispozícii bude aj ukážka vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a jej úlohy pri potenciálne nových medicínskych analýzach. Sprístupnené bude aj laboratórium štúdia nanočastíc, Langmuirových monovrstiev a spektroskopických metód. Bude ukázaný Zetasizer, t. j. prístroj na určenie rozmerov a zeta potenciálu nanočastíc, Langmuirove vaničky na štúdium vlastností monovrstiev, ako aj viaceré prístroje určené na komplexnú spektrálnu analýzu molekúl (UV-VIS, FTIR, fluorescenčná spektroskopia). V laboratóriu molekulárnej akustiky sú vyvíjané biosenzory na detekciu onkologických ochorení, ako aj na detekciu aktivity enzýmov. Laboratórium biosenzorov sa zameriava na vývoj elektrochemických biosenzorov na báze DNA aptamérov.

Vstupy:
10:00 hod.
14:00 hod.
Maximálny počet účastníkov: 20

Laboratóriá biomedicínskej fyziky a biofyziky

Rezervuj si miesto v laboratóriach MATFYZ
Venue sectors
MATFYZ Mlynská dolina

Mlynská dolina, Karlova Ves, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Amos Comenius, o.z
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava - Karlová Ves, Slovakia

Company ID: 42364515
Tax ID: 2120460925

N/A

Comments