;

AC / DC - CAMPING.BRATISLAVA

Tickets for AC / DC - CAMPING.BRATISLAVA.

AC / DC - CAMPING.BRATISLAVA

Buy tickets
Camping Zlaté piesky, Bratislava

Zlaté piesky 4370/8, 821 04 Bratislava, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 3077/4, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovakia

Company ID: 00179663
Tax ID: 2020801695
VAT ID: 2020801695

Comments