;

Jana Tereková / bees–R: Abnormal Repetitive Behaviour

Tickets for Jana Tereková / bees–R: Abnormal Repetitive Behaviour.

Choreografia: Jana Tereková

Tanec a tvorba: Edita Antalová, Daniel Raček, Jana Tereková

Zvukový dizajn, hudba: Joseph Champagnon

Kostýmy: Gabriela Čechová

Svetlá: Jozef Miklós

Trvanie: 55 min

Trailer: Čoskoro bude k dispozícii https://vimeo.com/manage/videos/784757648/0b9620be62/privacy

 

Keď sú zvieratá vytrhnuté z ich prirodzeného prostredia, zavreté v nevhodných priestoroch, v ZOO, cirkuse, či laboratáriu, majú tendenciu vyvinúť abnormálne opakujúce sa správanie. Zbieranie ničoho, vznášajúce sa končatiny, búchanie hlavou, vlnenie hlavou, chodenie hore-dole, či tancovanie sú názvy, ktoré vedci dali stereotypným pohybom zvierat v zajatí.

Jana Tereková vo svojom novom diele vytvára podivné, posadnuté, odcudzené telá. Telá, ktoré sú schopné sa v okamihu zmeniť na pokojné, rozťahujú čas, nerobia nič alebo príliš málo, vykonávajú rituály bez zjavného zmyslu, neefektívne a nepotrebné. Vťahujú diváka do zvláštneho univerza, ktorý fascinuje, hypnotizuje, kde sa čas zastavil. Bytosti na scéne sú vzdialené, ale zároveň dôverne známe. Sú zvieratami, imaginárnymi bytosťami, objektami, ľuďmi.

Dielo môže byť prijaté ako horký a ironický akt voči všeobecnej nečinnosti, ignorancii a arogancii. A ako oslava dlhého času a nudy, tvoriac protiváhu v spoločnosti posadnutej užitočnosťou a efektivitou, ktorá zredukovala prírodu a zvieratá na objekty konzumu.


Jana Tereková je choreografka a tanečnica pôsobiaca medzi Parížom a Bratislavou. Je autorkou niekoľkých javiskových tanečných diel a site-specific predstavení. Janina tvorba je viac či menej abstraktná, s jednoznačným zameraním sa na pohyb a telesnosť. Umeleckou túžbou je skúmanie možností tela a jeho transformácie. Vytvára telá, ktoré sa nachádzajú „na pomedzí“: medzi ľudským a neživým ako aj telá, ktoré stierajú hranicu medzi človekom a zvieraťom.


bees-R sa zameriava na tanečnú tvorbu a produkciu multižánrových predstavení s medzinárodným presahom. Od svojho vzniku prináša projekty, ktoré generujú vzácnu a jedinečnú spoluprácu medzi začínajúcimi medzinárodnými umelcami najmä na Slovensku a vo Francúzsku. Produkčne zastrešilo diela Jany Terekovej ako Skúmanie javov (tanec-hudba-poézia-video, 2012), Cyborg Creation (tanec a poézia, 2014), Zrkadlenie (tanec a poézia, 2017), 70 sukien mala (tanec a marionety, 2018-19), Priviazaní na kôl okaminu (tanečná inscenácia, 2020 a tanečná inštalácia, 2021), Bariolé (tanec, 2022), Abnromal Repetitive Behaviour (tanec, 2022).Jana Tereková / bees–R: Abnormal Repetitive Behaviour

Buy tickets
A4 – Priestor súčasnej kultúry, Bratislava

Karpatská 2, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Asociácia Bratislava v pohybe o.z.
Šancova 43, 83104 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36066079
Tax ID: 2021564886

Comments