;

Meč Ducha - Svetom nepremožiteľní

Online vstupenky na konferenciu Meč Ducha už dnes

Tickets for Meč Ducha - Svetom nepremožiteľní.

Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? (1. Jn 5, 5)

O našej dobe sa hovorí, že nikdy nebolo k dispozícii toľko informácií a nikdy neprichádzalo k takým rýchlym zmenám ako teraz. Nikdy nebolo toľko depresií, rezignácie, vyhorení či dokonca infarktov a samovrážd. Človek potrebuje mať pevný bod, aby ho to nepremohlo a nezničilo. Potrebuje vedieť, že môže zvíťaziť nad strachom, nepokojom, úzkosťou, bolesťou, neláskou...

Tým pevným bodom je Boh. On nás prijíma k sebe a chce, aby sme mohli poznať a veriť, že na to nie sme sami, ale že On je s nami. A že to dokáže nie naša sila, ale jeho sila, ktorú dáva každý deň do nás. Tak nás premieňa, mení nám pohľad a zmýšľanie, pomáha nám ísť. Vtedy je svet na nás krátky.

Spoločenstvo Martindom pre vás pripravilo v poradí štvrtú konferenciu Meč Ducha, ktorá sa uskutočnila online formou. V programe konferencie sú prednášky, svedectvá, spoločná modlitba chvál, diskusia a rôzne aktivity. Po zakúpení vstupenky môžete sledovať záznam konferencie a následne vám bude k dispozícii 30 nasledujúcich dní po zakúpení vstupenky.

Cena: 20 EUR

Po zakúpení vstupenky obdržíte email s heslom pre sledovanie konferencie a PDF súborom v prílohe. V tomto súbore si prečítajte návod ako môžete po zadaní hesla sledovať konferenciu.

Meč Ducha - Svetom nepremožiteľní

Online vstupenky na konferenciu Meč Ducha už dnes
Registration
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36066834
Tax ID: 2021533162

Comments