;

ZDRAVIE - harmónia tela a duše - online prednáška

Tickets for ZDRAVIE - harmónia tela a duše - online prednáška.

PODUJATIE ZRUŠENÉ,

UHRADENÉ SUMY BUDÚ VRÁTENÉ


Prednáška na témy:

  • Komplexné poňatie človeka – zdravie na spirituálnej, mentálnej, emočnej, energetickej a fyzickej úrovni.
  • Bolesť ako prostriedok transformácie a vnútorného rastu.
  • Vyváženosť jednotlivých aspektov života.

„Choroby sú dynamickým nesúladom nášho duchovného života v citoch a činnosti, je to nemateriálny nesúlad nášho stavu“. Samuel Hahnemann

„Ak nie si pripravený zmeniť svoj život, nemôže ti nikto pomôcť.“ Hippokrates

„Jedným z vedľajších účinkov filozofie je, že prečisťuje ľudské city, odníma im malosť a pozdviháva ich na vyššiu a širšiu úroveň.“ Paul Brunton

Odkedy je človek človekom, zaoberal sa hľadaním spôsobov, ako narábať so svojím zdravím, hľadal vonkajšie aj vnútorné príčiny chorôb a snažil sa pochopiť súvislosti medzi rozličnými duchovnými, psychickými a fyzickými faktormi, ktoré na choroby vplývajú. Táto prednáška nás oboznámi so širokým spektrom pohľadov na túto problematiku a prevedie nás myšlienkami veľkých lekárov-filozofov, ktorí sa usilovali vysvetliť vzťahy medzi chorobami a tým, ako človek žije a aké má hodnoty.

Cena vstupenky je 5 EUR.

Prednáška sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie ZOOMa je potrebné sa na ňu prihlásiť najneskôr do stredy 23.02.2022 do 17:30.

Jednoduché návody na inštaláciu a použitie aplikácie Zoom nájdete tu a použitie aplikácie si môžete vyskúšať vopred.

Pre pripojenie sa na prednášku je potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory alebo slúchadlá.

ZDRAVIE - harmónia tela a duše - online prednáška

Buy tickets
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments