;

ZOZNÁMTE SA S KONFUCIOM - online prednáška

Tickets for ZOZNÁMTE SA S KONFUCIOM - online prednáška.

Prednáška sa bude venovať témam:

 • Praktické učenie Konfucia pre dnešného človeka a dnešnú spoločnosť.
 • Ako dosiahnuť ľudskú ušľachtilosť, ako nechať vyhrať to vyššie v človeku.
 • Cesta k harmonickej spoločnosti.
 • Význam slávností a rituálov v ľudskom živote.
 • Čítanie z Konfuciových textov.

„Ušľachtilý človek musí mať na pamäti tieto veci:

 • Ak sa na niečo díva, aby to videl čo najjasnejšie.
 • Ak niečo počúva, aby to počul čo najzreteľnejšie.
 • Čo sa týka výrazu tváre, aby vyzeral čo najláskavejšie.
 • Čo sa týka spôsobu správania, aby sa správal čo najuváženejšie.
 • Vo vyjadrovaní musí byť čo najdôveryhodnejší
 • A v konaní čo najzodpovednejší.“

Spolu nahliadneme trošku do jeho života, ale hlavne sa upriamime na jeho učenie určené pre každodenný život, v ktorom vysvetľuje, že v každom z nás sa nachádza nižšie aj vyššie ja. Obe sú nám prirodzené, no sú kvalitatívne odlišné. Obe majú svoj prejav s tým, že prejavy toho nižšieho ja sú viac inštinktívne a prejavy toho vyššieho viac odzrkadľujú vznešenosť ľudskej duše. Obe majú následne vplyv na náš život a aj na naše medziľudské vzťahy a je na nás rozhodnúť sa, ktorému z nich vytvoríme väčší priestor.

Významnú časť Konfuciovej náuky tvorí aj jeho hľadanie, ako by sme sa vedeli ako spoločnosť nasmerovať k harmonickejšiemu a teda aj obohacujúcejšiemu spolužitiu.

Zaoberá sa hodnotami, ktoré nám v tom pomáhajú, radí, aký spoločenský systém je najefektívnejší a v tomto smere nachádzame v jeho učení viaceré podobnosti tak s Platónom ako aj učením dávneho Egypta.

Pozastavíme sa aj pri rozprávaní Konfucia o tom, aké dôležité je pre vnútorný rast človeka to, aby sa nielen učil žiť a rozvíjať v behu každodenných povinností, ale aby sa vedel v pravidelných intervaloch pozastaviť a prostredníctvom sakrálnych momentov doprial vlastnej duši sa nadýchnuť a načerpať inšpiráciu. bude doplnený o prednes, hudobné a iné ukážky z diel.

Cena vstupenky je 5 EUR.

Prednáška sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie ZOOM a je potrebné sa na ňu prihlásiť najneskôr do pondelka 17.01.2022 do 17:30.

Jednoduché návody na inštaláciu a použitie aplikácie Zoom nájdete tu a použitie aplikácie si môžete vyskúšať vopred.

Pre pripojenie sa na prednášku je potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory alebo slúchadlá.

ZOZNÁMTE SA S KONFUCIOM - online prednáška

Buy tickets
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments