;

Vianočné tvorivé dielne

Tickets for Vianočné tvorivé dielne.

Občianske združenie Hlas nádeje Vás pozýva na:

V I A N O Č N É   T V O R I V É   D I E L N E


KEDY:
26/11/2021 [piatok] 9:00 - 17:00
27/11/2021 [sobota] 9:00 - 17:00

KDE:
Materské centrum, Námestie rodiny, Záhorská Bystrica


Príspevok na materiál: 8 EUR
Každý ďalší veniec: 10 EUR


Organizuje: OZ Hlas nádeje
Podporuje: MČ Záhorská Bystrica

Vianočné tvorivé dielne

Location
Registration
841 06, Bratislava

Námestie Rodiny, Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

ludmila.antalova@hotmail.com

N/A

Comments