;

Radošinské naivné divadlo - Zmiešaná štvorhra

Tickets for Radošinské naivné divadlo - Zmiešaná štvorhra.

V komediálnej „správe zo zápasu dňa“, ktorú Stanislav Štepka nazval Zmiešaná štvorhra, skúmajú typickými výrazovými prostriedkami Radošinského naivného divadla, teda humorom, satirou a vtipným herecko-režijným stvárnením, momentálny stav či kvalitu súčasného slovenského života, mieru nášho úsilia a najmä hľadania ľudského šťastia. V čom je zmysel ľudského šťastia? V zabezpečenom živote a v pekných veciach? Vo fungujúcich medziľudských vzťahoch? V krásnom snívaní? Autor a divadlo sa podujali na dvadsaťštyrihodinový, možno až indiskrétny výskum a pohľad do života dvoch úplne odlišných slovenských rodín, a takto chcú podať čo najkonkrétnejšiu správu o trpko-smiešnych účastníkoch tejto dedinsko-mestskej ľudskej zápasovej štvorhry či hry, v ktorej sa tak trochu nepriamo zápasí o zmysel ľudského šťastia.

Radošinské naivné divadlo - Zmiešaná štvorhra

Buy tickets
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Agentúra RND, s.r.o.
Záhradnícka 95, 82108 Bratislava, Slovakia

Company ID: 35717076
Tax ID: 2020228419
VAT ID: SK2020228419

N/A

Comments