;

Sebaobrana pre ženy Bratislava | ZA SEBA ženy

Priveď kamarátku a dostanete zľavu

Tickets for Sebaobrana pre ženy Bratislava | ZA SEBA ženy.

Každá žena si zaslúži vedieť, ako sa brániť. A preto ZA SEBA prináša pravidelný kurz emočnej, verbálnej a fyzickej sebaobrany pre ženy v Bratislave.

Kurz bude prebiehať 7 týždňov.

Kedy? Každý utorok od 8. septembra do 27. októbra 2020

Čas? 17:45 do 19:15

Kde? Centrum Rafael, Bratislava Ružinov

Popis kurzu:

Násilie, s ktorým sa my ženy stretávame, či už verbálne, emočné alebo fyzické, má svoje špecifické charakteristiky a je opradené nespočetným množstvom mýtov a nepravdivých stereotypov. Práve pre komplexnosť násilia na ženách je dôležité naučiť sa viacero spôsobov a techník pre zabránenie jeho vzniku, priebehu či opakovaniu. Sebaobrana pre nás väčšinou nezačína údermi a kopancami, ale prekračovaním našich osobných hraníc a nerešpektovaním nášho NIE.

ZA SEBA kurzy sebaobrany pre ženy a deti, ako jediné na Slovensku, ponúkajú certifikovaný systém výučby sebaobrany ,,Empowerment self defence (ESD)”. Tento typ sebaobrany je založený na desiatkach rokov výskumu násilia na ženách a deťoch a kombinuje jednoduché a efektívne techniky fyzickej sebaobrany s bezpečnou (asertívnou) komunikáciou a osvetou. Študentky a študenti sa naučia ako predísť násiliu a zastaviť ho počúvaním intuície, zhodnotením svojich možností, vymedzením osobných hraníc, použitím deeskalačných techník, hlasu a využitím spektra verbálnych a fyzických techník. Toto všetko za pomoci hier, diskusií a hrania realistických scenárov. 

Každá situácia je špecifická, a preto spôsob obrany, ktorý nám funguje vo väčšine prípadov môže byť v danej chvíli neefektívny. Napríklad, ignorovanie nepríjemného spolusediaceho v autobuse nám môže fungovať v 2 z 5 momentov, ale čo v tých zvyšných troch? Z tohto dôvodu je potrebné mať v zálohe škálu techník a nástrojov na zvládanie zložitých situácií. 

Filozofiou kurzov ZA SEBA je prezentácia možností, ktoré osoba v danej situácii má, a zároveň podpora študentky / študenta pri rozhodnutiach, ktoré zvolí pri konfrontácii násilia bez súdenia, výčitiek a obviňovania. Práve takáto sloboda rozhodovania a uvedomenie si vlastných možností nám dáva moc nad vlastnou mysľou, telom a emóciami.

 

Viac info na www.zaseba.sk

Sebaobrana pre ženy Bratislava | ZA SEBA ženy

Priveď kamarátku a dostanete zľavu
Buy tickets
Centrum Rafael

Narcisová 5, 821 01 Bratislava, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

info@zaseba.sk

Company ID: 52300625

Comments