;

Pani Dokonalá

Tickets for Pani Dokonalá.

Vo svojich 43 rokoch si Inge Jungová (Michaela Čobejová) myslí, že má všetko. Skvelú kariéru v nadnárodnej firme, priateľov, neomylný úsudok a sebavedomie. Až do chvíle, kým nepríde zrada a Inge v jednej chvíli príde o všetko, čo na svojom živote milovala. Po nečakanej výpovedi stráca prácu, auto aj byt, ale to je len prvá facka osudu, ktorá spustí krutý kolotoč poznania. Dlhoročná šéfka, kritická ku všetkým a všetkému, zvyknutá, že ju všetci poslúchajú a prisluhujú jej, zisťuje, že vlastne nemá žiadnych blízkych priateľov. Jej vzťahy boli vždy založené na obojstrannej výhodnosti.

Po tom, ako prichádza o svoj post, prestáva byť zaujímavá aj pre svoje okolie. Situácia, do ktorej sa dostala, nedojíma dokonca ani jej vlastnú matku. Zdá sa, že jediná bytosť, ktorá jej zostala, je korytnačka. Po vyčerpaní všetkých možností sa rozhodne odísť na stredné Slovensko do starého dedičského domu na samote neďaleko malého mestečka, aby tam začala úplne nový život v spojení s prírodou a v konfrontácii s miestnymi ľuďmi. V novom prostredí sa jej dostane láskavej výchovy, ktorá roztápa jej kamenné srdce a tvrdú hlavu. Do jej života navyše vstúpi príťažlivý sused Martin (Alexander Bárta), ktorý už dávnejšie zanechal život grafika v Londýne…

 

 

Romantická komédia prináša príbeh o ceste komplikovanej osobnosti, posune jej hodnôt, priorít a životnej filozofie, ktorý sa udeje po bolestnom páde z výšin jej spoločenského a ekonomického statusu. Príbeh o odchode z raja pohodlného, ale prázdneho života v meste a lukratívnej práce do „divočiny“ prostredia malomestskej komunity a návratu k vlastným koreňom. Dáma z mesta dostane v novom prostredí láskavú výchovu, ktorá roztápa jej kamenné srdce a tvrdú hlavu.


The romantic comedy tells the story of the journey of a complicated personality, a shift in its values, priorities and philosophy of life, which takes place after a painful fall from the heights of its social and economic status. A story about leaving a paradise of comfortable but empty life in the city and lucrative work in the "wilderness" of a small-town community and returning to one's own roots. The lady from the city will receive a loving upbringing in the new environment, which will break her stony heart and hard head.

 

Pani Dokonalá

Buy tickets
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Sardinka Production s.r.o
Liptovská 32, 82109 Bratislava, Slovakia

Company ID: 47195673
Tax ID: 2023787073
VAT ID: SK2023787073

N/A

Comments