;

SLOVAKIATECH FORUM - EXPO 2021

Najväčšia technologická konferencia na Slovensku

Tickets for SLOVAKIATECH FORUM - EXPO 2021.

SlovakiaTech Forum - Expo je medzinárodná odborná konferencia a inovačno-technologický veľtrh firiem, ktorého cieľom je stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov v oblasti inovácií, priemyslu a priemyselných technológií, energetiky, dopravy a logistiky, v oblasti životného prostredia a vzdelávania, ako aj prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem.

Téma pre SlovakiaTech Forum - Expo 2021: Humanity meets technology, technology meets humanity

“Súčasné technológie ovplyvňujú naše životy v miere, ktorá bola kedysi nepredstaviteľná. Menia spôsob ako pracujeme, ako nakupujeme, ako sa dopravujeme. Menia tvár našich miest a obcí, kancelárií a domácností. Zároveň prinášajú nové riešenia, ktoré nám dokážu predĺžiť život, zlepšiť starostlivosť o svoje zdravie alebo zvýšiť kvalitu života, ktorý žijeme. Učia nás novým zručnostiam, ale prinášajú aj nové výzvy, napríklad, ako sa brániť prílišnému zasahovaniu do nášho súkromia. Technológie môžu byť našim skvelým pomocníkom, ak nájdeme spôsob ako ich ovládať bez toho, aby oni ovládli naše životy.” (PhDr. Juraj Miškov, prezident SlovakiaTech Forum - Expo)

SLOVAKIATECH FORUM - EXPO 2021

Najväčšia technologická konferencia na Slovensku
Registration
Kásarne/Kulturpark Košice

Kukučínova 81/2, 040 01 Košice, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Slovenská investičná agentúra, n.o.
Štefánikova 41, 81104 Bratislava, Slovakia

Company ID: 45742880
Tax ID: 2024082577
VAT ID: SK2024082577

N/A

Partners

We'd like to thank our partners for helping us with the event

Comments