;

Teoretický úvod a metodika; Modul 1

Montessori kurz pre školský vek

Tickets for Teoretický úvod a metodika; Modul 1 .

Modul 1 je súčasťou Montessori kurzu pre školský vek.

Tento modul  je povinný pre každého záujemcu o ktorýkoľvek z nasledujúcich modulov.


Obsah Modulu 1: 

· štyri vývinové obdobia dieťaťa

· základné princípy Montessori metódy

· školský vek, jeho potreby a špecifiká

· aké je pripravené prostredie pre školský vek (zásadné rozdiely montessori školského prostredia a tradičného prostredia)

· zručnosti a nástroje sprevádzajúceho učiteľa/rodiča detí v školskom veku (pozorovanie, prezentácie, rešpektujúca komunikácia, podpora zvedavosti a vnútornej motivácie)

· ukážky materiálov pre školský vek (prechod zo škôlky do školy, malé a veľké príbehy, časová os, denníky...)

Cena školenia pri včasnej registrácii je 55 Eur, cena "Last minute" vstupenky pri registrácii po 4.10.2019 je  65 EUR.

Dĺžka trvania školenia je od 9:00 do 17:00.

 

Montessori kurz pre školský vek

Lektor: Mgr. Lucia Smiceková

 

Kurz je rozdelený do jednotlivých okruhov – modulov, ktoré na seba nenadväzujú (okrem Matematiky I a II, ako aj Jazyka I a II)

Prvý modul – Teoretický úvod – je povinný pre každého záujemcu o ktorýkoľvek z nasledujúcich modulov.

 

Zoznam modulov

Modul 1 : Teoretický úvod a metodika, termín 12.10.2019  

Modul 2 : Matematika I, termín 13.10.2019

Modul 3 : Jazyk I, termín 27.10.2019

Modul 4 : Geometria, termín 26.10.2019

Modul 5 : Matematika II, 

Modul 6 : Jazyk II

Modul 7 : Geografia a vedy I, 

Modul 8 : Živá príroda I ,

Modul 9 : Geografia a vedy II, 

Modul 10: Živá príroda II

Modul 11: Vyhradené pre učiteľov

Aktuálne vypísané termíny nájdete tu: https://www.facebook.com/pg/PonteMonte/events/  

Teoretický úvod a metodika; Modul 1

Montessori kurz pre školský vek
Registration
Brilliant Stars International Primary School

Vavilovova 1221/18, 851 01 Petržalka, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Špirála, o.z
Karola Adlera 8, 84102 Bratislava, Slovakia

Company ID: 48484300

N/A

Comments