Inviton na PGSI 2014

PGS je skratka talianskeho názvu: “Polisportive Giovanili Salesiane”, čo v preklade znamená Saleziánske športové hry. Písmeno I, podľa anglického slova “International”, doplňuje, že tieto športové hry sú medzinárodné. V roku 2014 sa konal 25.ročník PGSI v Bratislave v dňoch 30.apríla až 5. mája a zúčastnilo sa ho viac ako 1000 športovcov z 11 krajín. Organizátori PGSI sa rozhodli využiť službu Inviton na registráciu všetkých účastníkov, organizátorov, dobrovoľníkov a špeciálnych hostí.

Viac ako 1300 ľudí prešlo cez štyri registračné miesta, kde každý účastník bol na základe registračnej vstupenky s jedinečným QR kódom identifikovaný. Následne bol odfotený a na špecializovaných tlačiarňach pre tlač plastových kariet bola každému účastníkovi vytlačená unikátna karta s jeho údajmi ako sú meno, priezvisko, krajina, klub, športová kategória a typ registrácie (Športovec, Dobrovoľník, Organizátor,Hosť ), jeho fotografia a jedinečný QR kód s identifikačným číslom účastníka.Túto plastovú kartičku využívali učastníci PGSI 2014 pre svoju identifikáciu, zľavy,ale aj ako cestovný lístok v bratislavskej MHD počas trvania Medzinárodných saleziánskych športových hier. Inviton na PGSI 2014 poskytol okrem webového riešenia aj čítačky QR kódov, tlačiarne plastových kariet, mobilné terminály s čítačkou QR kódov a WiFi Access point. Zaškolenie ako prebieha registrácia športovcov a doregistrácia nových účastníkov, zmena údajov a štatistiky malo byť deň pred začiatkom PGSI 2014, ale časový stres dovolil iba 5 minútovú ukážku jednému organizátorovi . Preto sa školenie presunulo na ráno nasledujúceho dňa. Na moje veľké prekvapenie som si cestou ráno pozrel na telefóne štatistiky eventu a vidím, že už bolo zaregistrovaných asi 40 dobrovoľníkov. Po mojom príchode už registrácia prebiehala v plnom prúde a na otázku čo so školeniami, prišla odpoveď :“Však to je úplne jednoduché a jasné!“. Veľmi ma potešilo ako tých asi desať ľudí, ktorí sa striedali pri registrácii so systémom Inviton, sa „bili“ o to, kto bude skenovať, fotiť a tlačiť karty. Rýchlosť registrácie, ktorú sme odhadovali na 25 až 35 sekúnd na jedného účastníka sa zmenila na priemernú hodnotu 15 až 25 sekúnd – sken QR kódu, kontrola údajov, fotografia, úprava jasu fotografie a tlač karty. Týmto ľuďom chcem povedať len jedno – „Ste super!“

Systém Inviton sa takisto využíval na kontrolu vstupu pri stravovaní účastníkov. Organizátori načítavali pri vstupe do jedálenskej časti pomocou online mobilných terminálov so systémom Inviton QR kód z plastových kariet účastníkov a systém online vyhodnocoval,či má účastník oprávnenie na vstup alebo už bol vstup použitý resp. vstup nie je povolený. Týmto bola zabezpečená rýchla kontrola športovcov a odstránenie možnosti viacnásobného vstupu. Organizátorom boli takisto systémom poskytované online štatistiky v reálnom čase o počtoch registrovaných účastníkov a vydaných jedál pri stravovaní športovcov. V nedeľu, posledný deň konania PGSI som zobral so sebou svojho 3 ročného syna. A v pondelok ráno mi hovorí: “Tatino ja chcem ísť tam, kde sme boli včera, mne sa tam veľmi páčilo“. Myslím, že vrátiť sa na PGSI ,ktoré boli v Bratislave, sa chceli všetci, ktorí tam boli. Na PGSI 2014 sme strávili 5 dní, aby sme získali čo najviac informácii, podnetov pre vylepšenie systému a zjednodušenie práce organizátorov. A po tých 5 dňoch musím povedať : skvelá akcia, super organizácia akcie a hlavne úžasní ľudia....

"Bojujeme o dušu, na ihrisku aj v živote!" bolo mottom týchto hier a účastníci ho naozaj naplno prežívali.

Facebook discussion