1. [25.05.2019 08:00]Hybe 25.5.2019
  1. Hybe 25.5.2019
   Počas preteku budeš pri jednej z prekážok kontrolovať pretekárov. Každý pretekár bude musieť prejsť prekážku. Ak sa tak nestane, pretekár bude diskvalifikovaný (Odstrihneš mu náramok). V prípade úrazu bude tvojou povinnosťou to okamžite nahlásiť
   Začiatok:25.05.2019 08:00
   Počet registrácií:
 2. [25.05.2019 08:00]Hybe 26.5.2019
  1. Hybe 26.5.2019
   Počas preteku budeš pri jednej z prekážok kontrolovať pretekárov. Každý pretekár bude musieť prejsť prekážku. Ak sa tak nestane, pretekár bude diskvalifikovaný (Odstrihneš mu náramok). V prípade úrazu bude tvojou povinnosťou to okamžite nahlásiť
   Začiatok:25.05.2019 08:00
   Cena:0,00 €
   Počet registrácií:
 3. [25.05.2019 08:00]Myjava 7.7.2019
  1. Myjava 7.7.2019
   Počas preteku budeš pri jednej z prekážok kontrolovať pretekárov. Každý pretekár bude musieť prejsť prekážku. Ak sa tak nestane, pretekár bude diskvalifikovaný (Odstrihneš mu náramok). V prípade úrazu bude tvojou povinnosťou to okamžite nahlásiť
   Začiatok:25.05.2019 08:00
   Cena:0,00 €
   Počet registrácií:
 4. [25.05.2019 08:00]Brdy 27.7.2019
  1. Brdy 27.7.2019
   Počas preteku budeš pri jednej z prekážok kontrolovať pretekárov. Každý pretekár bude musieť prejsť prekážku. Ak sa tak nestane, pretekár bude diskvalifikovaný (Odstrihneš mu náramok). V prípade úrazu bude tvojou povinnosťou to okamžite nahlásiť
   Začiatok:25.05.2019 08:00
   Cena:0,00 €
   Počet registrácií:
 5. [25.05.2019 08:00]Brdy 28.7.2019
  1. Brdy 28.7.2019
   Počas preteku budeš pri jednej z prekážok kontrolovať pretekárov. Každý pretekár bude musieť prejsť prekážku. Ak sa tak nestane, pretekár bude diskvalifikovaný (Odstrihneš mu náramok). V prípade úrazu bude tvojou povinnosťou to okamžite nahlásiť
   Začiatok:25.05.2019 08:00
   Cena:0,00 €
   Počet registrácií:
 6. [25.05.2019 08:00]Stará Myjava 5.10.2019
  1. Stará Myjava 5.10.2019
   Počas preteku budeš pri jednej z prekážok kontrolovať pretekárov. Každý pretekár bude musieť prejsť prekážku. Ak sa tak nestane, pretekár bude diskvalifikovaný (Odstrihneš mu náramok). V prípade úrazu bude tvojou povinnosťou to okamžite nahlásiť
   Začiatok:25.05.2019 08:00
   Cena:0,00 €
   Počet registrácií:
 7. [25.05.2019 08:00]Stará Myjava 6.10.2019
  1. Stará Myjava 6.10.2019
   Počas preteku budeš pri jednej z prekážok kontrolovať pretekárov. Každý pretekár bude musieť prejsť prekážku. Ak sa tak nestane, pretekár bude diskvalifikovaný (Odstrihneš mu náramok). V prípade úrazu bude tvojou povinnosťou to okamžite nahlásiť
   Začiatok:25.05.2019 08:00
   Cena:0,00 €
   Počet registrácií: